Ανακοίνωση ΟΥ ΟΑΕΔ περί κατάργησης γραφείων ΕΚΟ ΟΑΕΔ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του ΟΑΕΔ καταργούνται!!! Θεωρούμε ότι πρόκειται περί κάποιας εσφαλμένης πληροφόρησης ή ότι σε κάποιο τεχνικό λάθος οφείλεται η μη αποτύπωσή τους στο προτεινόμενο νέο Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα προχωρούσε σε μια τόσο ανάλγητη κίνηση. Αν ο εξορθολογισμός του δημοσίου, η αναδιάρθρωση των δομών του, ο εκσυγχρονισμός του ή όπως αλλιώς επιθυμεί ο καθένας να ονομάσει την εφαρμογή της πολιτικής της αυστηρής λιτότητας, στοχοποιήσει τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για την απόλυτη «κατρακύλα» του κοινωνικού κράτους και των δομών πρόνοιας.
Τα Γραφεία Εργασίας ΕΚΟ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλο, αποτελούν ολοκληρωμένες και διακριτές Υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.ά.), το οποίο ασχολείται και εξυπηρετεί καθολικά τα άνεργα άτομα με αναπηρία, τους απεξαρτημένους, τους αποφυλακισμένους και τα νεαρά παραβατικά άτομα με στόχο την εργασιακή τους ένταξη και γενικότερα την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Ειδικότερα, το γραφείο ΕΚΟ Αθήνας, που είναι το μεγαλύτερο – αυτή τη στιγμή στελεχώνεται από 4 υπαλλήλους και τον Προϊστάμενο – αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ανέργους των παραπάνω ομάδων για όλη την περιοχή της Αττικής και για τους Φορείς και τις Υπηρεσίες που ασχολούνται επίσης με τις ίδιες ομάδες και άτομα.
Δεδομένου της ιδιαιτερότητας του Γραφείου, η όλη εργασία ξεκινά με την εγγραφή και την έκδοση δελτίου ανεργίας, ενώ το άτομο εξυπηρετείται εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις δυνατότητές του αλλά και το βαθμό της προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας. Έργο του Γραφείου είναι η παρακολούθηση του ατόμου καθ’ όλη τη διαδικασία εργασιακής ένταξης, καθώς και η συνεργασία με την οικογένειά του και τους εργοδότες. Παράλληλα συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και συνεργάζεται άμεσα και ενεργά με σχετικούς φορείς και Υπηρεσίες (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Ι8 ΑΝΩ για τους απεξαρτημένους, ΕΠΑΝΟΔΟΣ για τους αποφυλακισμένους και τα νεαρά παραβατικά άτομα, και πλήθος Φορέων και εξειδικευμένων ΚΕΚ που ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία όπως το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, ΕΣΤΙΑ, ΕΨΥΜΕ κ.α.).
Το Γραφείο κατά κύριο λόγο υλοποιεί τα ειδικά προγράμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ για τις ευπαθείς ομάδες (έλεγχος και διαχείριση αιτήσεων, έλεγχοι Υπαγωγής, έκδοση Αποφάσεων Υπαγωγής, παρακολούθηση των προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Σε όλες τις ΚΥΑ των προγραμμάτων ΝΘΕ και ΝΕΕ ευπαθών ομάδων γίνεται λόγος για τη σημαντικότητα της παρακολούθησής τους από εξειδικευμένο προσωπικό, για την επίτευξη της ολοκλήρωσης του προγράμματος και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα υπάρξουν στη συνεργασία εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και την καλύτερη προσαρμογή των ατόμων των ευπαθών ομάδων. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα Γραφεία ΕΚΟ εξυπηρετούν περιοχές σε επίπεδο Περιφέρειας (π.χ. το Γραφείο ΕΚΟ Αθήνας όλη την Αττική πλην περιοχών Μεγάρων, Ελευσίνας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Γλυφάδας) και ως εκ τούτου δεν μπορεί ένα ΚΠΑ να αναπληρώσει τη λειτουργία των συγκεκριμένων Γραφείων.
Εν κατακλείδι, και σύμφωνα με τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας τονίσουμε τη σημαντικότητα των υπηρεσιών του / των Γραφείων ΕΚΟ και ότι πιθανή κατάργηση-συγχώνευση των Γραφείων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή πορεία των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που εκπονεί ο Οργανισμός για τις συγκεκριμένες ομάδες, θα χαθεί η σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτηθεί, ενώ και το «κοινωνικό πρόσωπο» του ΟΑΕΔ, που εκ φύσεως θα πρέπει να διαθέτει, θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...