Ανακοίνωση ΠΕΥ ΟΑΕΔ για εφαρμογή διαδικασίας ραντεβού

Λόγω του τεράστιου όγκου των e mails που λαμβάνουν καθημερινά τα ΚΠΑ για εγγραφή των ανέργων και για υπαγωγή τους στην τακτική επιδότηση ανεργίας, καθώς και του γεγονότος ότι στις Υπηρεσίες εργάζεται μειωμένο προσωπικό, η εφαρμογή της διαδικασίας των ραντεβού για τις παραπάνω συναλλαγές έχει αποδειχτεί στην πράξη δύσκολα υλοποιήσιμη. Η επιμονή της Διοίκησης να παροτρύνει στην εφαρμογή των ραντεβού,  μέσα στις ειδικές συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία,  δε συμβαδίζει με την πραγματικότητα και προκαλεί.

 Καλούμε την Διοίκηση άμεσα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των ανέργων και για τις προαναφερθείσες διαδικασίες, δίνοντας ένα τέλος στον ηλεκτρονικό βομβαρδισμό των ΚΠΑ, σεβόμενη την αυξημένη επικινδυνότητα  εξαιτίας της πανδημίας. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για όλα τα σχετικά  αιτήματα που έχουν υποβάλει οι πολίτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία, αν εξακολουθήσει να ζητείται η εφαρμογή των ραντεβού, θα διευθετηθούν μετά από αρκετούς μήνες. Τα αιτήματα, επιπλέον, των συναλλασσόμενων που διεκπεραιώνονται μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στις επείγουσες συναλλαγές (π.χ. επιδόματα ανεργίας). Επισημαίνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτεί η τηλεργασία είναι περιορισμένος ή και ανύπαρκτος.

Για το ΔΣ

O Πρόεδρος          Η Γ. Γραμματέας

  Γ. Καραούλης       Α . Κουρομιχελάκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...