ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΤΗΛ.  9989.646 – FAX 9942714 Α Θ Η Ν Α    
           Αθήνα, 16/10/2019                                 Α.Π. 54

 

Καλούμε την Διοίκηση του Οργανισμού να δώσει άμεση λύση στο χρονίζον πρόβλημα της καθαριότητας στα κτήρια του Οργανισμού. Είναι αδιανόητο συνάδελφοι να εκτελούν  χρέη καθαριστών και να καλούνται να διατηρήσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής στους χώρους εργασίας. Για την άμεση επίλυση της προκληθείσας κατάστασης ζητούμε από την Διοίκηση να κάνει αποδεκτή την προσωρινή διαταγή που αφορά τους υπαλλήλους καθαριότητας της ΣΟΧ1/2018, με την οποία διασφαλίζεται ο καθαρισμός των κτιρίων έως την 4/12/2019.

Η οριστική επίλυση του προβλήματος έγκειται στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού καθαριότητας και όχι στην εφήμερη επίλυση που προσφέρει η εναλλαγή εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή η σύναψη συμβάσεων με εργολάβους καθαριότητας.

 Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Γ. Καραούλης  Α. Κουρομιχελάκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...