Επιστολή προς Διοικητή ΟΑΕΔ

Αθήνα, 14-5-2020

                                                  Α.Π.  106

                                                  Προς Διοικητή ΟΑΕΔ

                               κ. Σπ. Πρωτοψάλτη

κύριε Διοικητά,

Ενόψει του ανοίγματος των Υπηρεσιών μας εκ νέου στο κοινό, όποτε και αν αυτό αποφασιστεί, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί η «θωράκιση» τους, με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των συναδέλφων μας, αλλά και γενικότερα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αυτό απαιτεί να έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από προϋποθέσεις, με κυριότερες:

Α)την τοποθέτηση  plexiglass σε όλα τα γραφεία στα οποία οι συνάδελφοί μας έρχονται σε επαφή με το κοινό,

Β)την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους συναλλασσόμενους και την επάρκεια σε αντισηπτικά υγρά,

Γ)το σαφή καθορισμό του αριθμού των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα σε κάθε Υπηρεσία,

Δ)την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας  σε όλες τις Υπηρεσίες για ρύθμιση της ροής του κόσμου και αποφυγή εντάσεων,

Ε)τον κατάλληλο καθαρισμό και συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων και την τακτική απολύμανση των χώρων,

Στ)την απαραίτητη βελτίωση των μηχανογραφικών διαδικασιών, προκειμένου να τεθούν περιορισμοί που θα εμποδίζουν την άσκοπη υποβολή αιτήσεων εκ μέρους του κοινού. Η εξυπηρέτηση του κοινού πρέπει να περιοριστεί σε όσες διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων θα συμβάλλει στην εργασία των συναδέλφων μας σε ένα περιβάλλον που σέβεται τη δική τους ασφάλεια και παράλληλα διαφυλάττει τη δημόσια υγεία.  

Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας

Γ. Καραούλης     Α. Κουρομιχελάκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...