Καταγγελία περιστατικού άσκησης βίας σε βάρος συναδέλφισσας

Το ΔΣ της ΠΕΥ ΟΑΕΔ καταγγέλλει με τον πλέον  κατηγορηματικό τρόπο το ακραίο περιστατικό άσκησης βίας σε βάρος συναδέλφισσας του ΚΠΑ2 Χαλκίδας,  από πολίτη, συγγενή συναλλασσόμενου, που συνέβη την Τρίτη 10/3/2020. Η συναδέλφισσα κατά την άσκηση των καθηκόντων της, αρνούμενη να εξυπηρετήσει παρανόμως τον πολίτη, ο οποίος ζητούσε βεβαίωση ανεργίας για τρίτο πρόσωπο, υπέστη λεκτική και σωματική βία από αυτόν.

Καλούμε τη Διοίκηση του Οργανισμού να καταγγείλει άμεσα το περιστατικό άσκησης βίας σε βάρος της συναδέλφισσάς μας, να φροντίσει για τη  νομική εκπροσώπηση της στη μήνυση που υπέβαλε κατά το θύτη και να μεριμνήσει για την ασφάλεια τόσο της ίδιας όσο και όλων των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ, από βίαιες συμπεριφορές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταγγέλλουμε την παντελή έλλειψη  εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας, που ευνόησε στην πρόκληση του περιστατικού.

O Πρόεδρος      Η Γ. Γραμματέας

Γ. Καραούλης     Α. Κουρομιχελάκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...