Χορήγηση εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ

Η υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει- μεταξύ των άλλων- αρνητικό αντίκτυπο στις τουριστικές επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους, εξαιτίας των περιορισμών που έχουν προκύψει στον τουριστικό κλάδο. Μέσα στη δυσχερή κατάσταση που έχει προκληθεί, ο κοινωνικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό  μοχλό  για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Ο κοινωνικός τουρισμός, ειδικά σήμερα, πρέπει να υποστηριχθεί περισσότερο από ποτέ, προκειμένου  να αποτελέσει εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας, αλλά  και προσφοράς κοινωνικά ανταποδοτικών οφελών σε ένα μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων και ανέργων. Κρίνεται, συνεπώς,  απαραίτητη η  επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες πολιτών, με αύξηση των κονδυλίων και διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής των τελικών δικαιούχων.

Καλούμε τη Διοίκηση να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες προκειμένου να χορηγηθούν, αρχομένης από την προσεχή περίοδο,  εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού σε όλους τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. Με αυτό τον τρόπο θα  δοθεί  αφενός μία σημαντική στήριξη στον δοκιμαζόμενο εγχώριο τουριστικό κλάδο και αφετέρου η δυνατότητα σε όλους τους  συναδέλφους μας να κάνουν διακοπές, εν μέσω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας

Γ. Καραούλης     Α. Κουρομιχελάκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...