16/6/2011 – ΠΕΥ ΟΑΕΔ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ………………………………………………………………..

ΤΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ………………………………………………………….

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ……………………………………………………………………………….

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ…………………………………….

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ     

Α)……………………………………………………………..

Β)……………………………………………………………..

Γ)……………………………………………………………..

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α)……………………………………………………………..

Β)……………………………………………………………..

Γ)……………………………………………………………..

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α)……………………………………………………………..

Β)……………………………………………………………..

Γ)……………………………………………………………..

                                                                                             Ο/Η   ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...