ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

1971 1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΤΗΛ.  9989.646 – FAX 9942714 Α Θ Η Ν Α     Αθήνα,  31.3/2021 Α.Π.  167  

Αγαπητοί συνάδερφοι, το ΔΣ της ΠΕΥ ΟΑΕΔ συνεδρίασε εξ αποστάσεως την  Τρίτη , 30/3/2021  και  αποφάσισε τα εξής:

   Το νέο   Οργανόγραμμα έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας  και η καθυστέρηση έκδοσης του εκθέτει τον ΟΑΕΔ. Αυτή η καθυστέρηση  χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από τους εκάστοτε διοικούντες για να μην προχωρούν σε κρίσεις (επισημαίνεται ότι κρίσεις έχουν να γίνουν  πάνω από δέκα χρόνια και  τοποθετούνται  στις θέσεις ευθύνης αρεστοί  με προσχηματικά κριτήρια.)Οι αλλαγές με πρωτοβουλία της Διοίκησης που προστέθηκαν στο κείμενο του Οργανογράμματος (πέρα από αυτές που ζητήθηκαν για λόγους νομιμότητας) δημιουργούν τον κίνδυνο το οργανόγραμμα να επιστρέψει πάλι από κει που ξεκίνησε, δηλ. στο μηδέν. Θεωρούμε ότι  πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η εφαρμογή του νέου οργανογράμματος  και τυχόν ατέλειες που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του μπορούν να διορθωθούν στην πορεία. Ένα Οργανόγραμμα με πιθανές αστοχίες είναι προτιμότερο από το να μην υπάρχει ένα σύγχρονο οργανόγραμμα και ο ΟΑΕΔ να λειτουργεί με νόμους και  βασιλικά διατάγματα του παρελθόντος.

   Σχετικά με την ανακινούμενο ζήτημα περί επικείμενης  μεταφοράς της Περ/κης Δ/νσης στην  Σολωμού και της Διεύθυνσης Μελετών στην Γούναρη, το ΔΣ της ΠΕΥ κατά πλειοψηφία επιμένει στην αρχική του θέση και διαφωνεί με την μεταφορά των υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι η αποτελεσματικότητα και το έργο τους δεν επηρεάζεται από την τοποθεσία που στεγάζονται και άρα δεν συντρέχει λόγος μεταφοράς τους.  Αντιθέτως η ανακίνηση του θέματος προκαλεί δυσλειτουργία των υπηρεσιών και αναστάτωση στους υπαλλήλους. Επιπλέον δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη το σχέδιο του νέου Οργανογράμματος που  προβλέπει την διχοτόμηση της Δ/νσης Περιφερειακής και νήσων σε δύο διευθύνσεις και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη μεταφορά υπηρεσιών και αντικειμένων.

             Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν.Γραμματέας

Ρίζος Κων/νος                                                       Κουρομιχελάκη Άννα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...