Ανακοίνωση για ευχαριστήρια επιστολή Διοίκησης

                                                                                                                                    Πέμπτη, 27/4/2017

                                                                                                                      Α.Π.132

              

Μετά την τελευταία «κρίση» του Οργανισμού, τη μίνι επιστράτευση και την παροχή εργασίας πολλών υπαλλήλων πέρα και πάνω από το προβλεπόμενο ωράριό τους, πράγμα εξάλλου που πολλοί υπάλληλοι πράττουν εθελοντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Διοίκηση ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που συμμετείχαν σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη που τείνει  βέβαια να γίνει μόνιμη από κακούς σχεδιασμούς της Διοίκησης, θέμα για το οποίο έχουμε αναφερθεί πολλάκις.

Στο ευχαριστήριο της Διοίκησης παρατηρήσαμε μια επιλεκτική στάση, μια τσιγκούνικη διαχείριση, μια   άνευ λόγου «παράλειψη»(;)… Στο ευχαριστήριο η Διοίκηση παρέβλεψε να ευχαριστήσει τους υπαλλήλους και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης, που αποδεδειγμένα και καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου δίνουν τη δική τους μάχη.

Κατά τη διάρκεια της «κρίσης» πολλοί υπάλληλοι της Μηχανογράφησης έδωσαν  για άλλη μια φορά το παρόν, Σαββατοκύριακο και υπερωριακά, συμβάλλοντας, προφανώς, στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν..

Ωστόσο, η παρούσα στην αντιμετώπιση της «κρίσης» Διεύθυνση Μηχανογράφησης απουσιάζει, από παράλειψη ή σκοπιμότητα, από τα ευχαριστήρια της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναιτιολόγητα. Δυστυχώς, με τέτοιες ενέργειες δεν ασκείται χρηστή διοίκηση.

Καλούμε τη Διοίκηση, έστω και καθυστερημένα, να επανορθώσει. Καλούμε τη Διοίκηση να σχεδιάσει με ρεαλισμό και αντικειμενικότητα το μέλλον του Οργανισμού, να μη θεωρεί τους υπαλλήλους δεδομένους και υποτακτικούς  και να συμπεριφέρεται με ισότητα και δικαιοσύνη.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...