Κατηγορία: ΔΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

Δ.Σ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Δ.Σ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Πριναράκης Μανώλης Αντιπρόεδρος: Μπολόφη Άννα Γ.Γραμματέας: Στασού Μόσχα Ταμίας: Παντελιάς Δημήτριος Αν. Γραμματέας: Παπασωτηρίου Σταύρος Αν. Ταμίας: Τοπάλογλου Γιώργος Μέλη: Θεοτόκογλου Γαβριήλ Καρατζάς Αθανάσιος Κολιόπουλος Ηλίας, Κώστογλου Ανέστης Ρέππας Ιωάννης