ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Θέμα: Διευκρίνιση για κάρτες απεριορίστων διαδρομών:

Η  διαδικασία έκδοσης καρτών  θα πρέπει να έχει τελειώσει:

  • Έως και Τετάρτη 27/1/2016 για όσες κάρτες  λήγουν 31/1 έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από την 1/2/2016. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του ΔΣ του σωματείου τους έως τις 26/1/2016.
  • Έως και Δευτέρα 22/2/2016 για όσες κάρτες λήγουν 29/2 έτσι ώστε  να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από 1/3/2016. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 19/2/2016.
  • Έως και Δευτέρα 21/3/2016 για όσες κάρτες λήγουν 31/3 έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από 1/4/2016. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 18/3/2016.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...