Δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν 4611/2019

Συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος υπ αριθμ. 4611/2019 Τεύχος Α/17.5.2019 στον οποίο περιλαμβάνεται  το αρθρο 66 που ρυθμίζει το ζήτημα αμοιβής των ελέγχων μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...