Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  E MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ρίζος Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ krizos@oaed.gr 6957200958
Σπύρου Σπύρος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ s.spyrou@oaed.gr 6974663496
Κουρομιχελάκη Άννα Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ a.kouromixelaki@oaed.gr 6977782550
Μαυρομιχάλη Μαρίνα ΤΑΜΙΑΣ m.mayromixali@oaed.gr6976643728
ΜΕΛΗ:
Μακράκης Γιώργος makrakis3@gmail.com 6973309354
Δημητρίου Σοφία   s.dimitrioy@oaed.gr 6976240756
Ζολώτα Ανδρονίκη   azolota@oaed.gr 6944221531
Θεολόγου Φωτεινή   theolfo@gmail.com 6944240708
Παπαοικονόμου Δημήτριος   papaikonomou@oaed.gr 6942484582
Καράγιωργας Ευθύμιος   e.karagiorgas@oaed.gr 6974908360
Μιχαλιός Ιωάννης   imihalios@oaed.gr 6944161233