Δ.Σ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Πριναράκης Μανώλης
Αντιπρόεδρος: Μπολόφη Άννα
Γ.Γραμματέας: Στασού Μόσχα
Ταμίας: Παντελιάς Δημήτριος
Αν. Γραμματέας: Παπασωτηρίου Σταύρος
Αν. Ταμίας: Τοπάλογλου Γιώργος

Μέλη:

Θεοτόκογλου Γαβριήλ

Καρατζάς Αθανάσιος

Κολιόπουλος Ηλίας,

Κώστογλου Ανέστης

Ρέππας Ιωάννης