Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προνομιακή τιμή για υπαλλήλους ΟΑΕΔ

                      Αθήνα, 21/2/2019

Α.Π. 340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν συνεννόησης της ΠΕΥ ΟΑΕΔ με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον καθηγητή κύριο Ευστράτιο Παπάνη, οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για να παρακολουθήσουν σε προνομιακή τιμή ανάμεσα σε τρία, τριμηνιαίας διάρκειας,  Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

2)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΟ COACHING ΚΑΙ ΤΟ EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT

3)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 Ειδικά για τους συναδέλφους η τιμή συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά Επαγγελματικό Πρόγραμμα (έναντι της αρχικής των 300 ευρώ). Η συμμετοχή διασφαλίζεται με αποστολή e mail στο peyoaed@oaed.gr  (αναγράφεται το σεμινάριο ή τα σεμινάρια που ενδιαφέρουν τον κάθε συνάδελφο) και κατόπιν με υποβολή αίτησης στον Φορέα σύμφωνα με τα αρχεία που αποστέλλονται συνημμένα. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ ορίζεται η 10/3/2019 και η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε μία δόση.

 Πληροφορίες : Γιώργος Καραούλης, τηλ. 6976244130

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ          ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...