ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΥ ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αθήνα  ,   20/03/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                                                           ΠΡΟΣ :  Την  Πανελλήνια Ένωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                        Υπαλλήλων  Ο.Α.Ε.Δ

         ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

Σε  σχέση  με  το  υπʼ αρ. πρ.  259/19,03,2012  έγγραφό  σας  πρέπει  να  επισημανθούν  τα  ακόλουθα  :

          Δεν  υπάρχει  καμία  απολύτως  πρόθεση  να  μειωθεί  το  προσωπικό  του  Ο.Α.Ε.Δ,  εν  όψει  μάλιστα  του  φόρτου  εργασίας  και  των  δυσχερών  συνθηκών,  στις  οποίες  οι  εργαζόμενοι  του  οργανισμού  καλούνται  να  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους.  Οι  πληροφορίες  περί  απολύσεων  και  μειώσεως  προσωπικού  δεν  στηρίζονται  σε  καμία  επίσημη  πληροφόρηση , αλλά  αντιθέτως  διοχετεύονται  στα  πλαίσια  μιας  ανυπόστατης  φημολογίας,  που  καλλιεργεί  στους  εργαζόμενους  του  Ο.Α.Ε.Δ,  αλλά  και  σε  όλους  τους  πολίτες  γενικότερα,  αίσθημα  έντονης  ανασφάλειας  και  φοβίας  για  την  σταθερότητα  της  εργασιακής  τους  κατάστασης   και  κατʼ  επέκταση  της  ζωής  τους.

         Ειδικότερα,  ζήτημα  απολύσεων  2.000  υπαλλήλων  του  Ο.Α.Ε.Δ,  δεν  ετέθη  στις  συζητήσεις  με  την  Τρόικα  και  ούτε  έγινε  ποτέ  καμία  σχετική  αναφορά  σε  επίσημο  ή  και  ανεπίσημο  επίπεδο.  Αντιθέτως,  με  την  υπʼ αρ.  7/29,02,2012  ΠΥΣ,  στην  οποία  και  αναφερθήκατε,  προβλέπεται  ότι  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  των  καταργούμενων  ΟΕΚ  και  ΟΕΕ  μεταφέρεται  με  την  ίδια  σχέση  εργασίας   στον  Ο.Α.Ε.Δ.

 

                                                                                                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                                            ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

                  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...