18/7/2011 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι,
Στις 7 Ιουλίου, στην Αθήνα, πραγματοποιήσαμε το 28ο Τακτικό, Απολογιστικό Συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, όπου μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός κ. Γιώργος
Κουτρουμάνης, ο Διοικητής, κ. Ηλίας Κικίλιας και άλλοι καλεσμένοι, τα θέματα που μας απασχόλησαν
δεν ήταν άλλα από αυτά που αφορούν το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού μας καθώς και τα τρέχοντα
(Μνημόνια, Μεσοπρόθεσμα, περικοπές κλπ) που έχουν φέρει σε απόγνωση όλους τους εργαζόμενους, με
προεξέχον αυτό της έλλειψης προσωπικού.
Αναλυτικά στις εργασίες μας:
Α. Εγκρίθηκε με ψηφοφορία, ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ
καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
Β. Διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το Σώμα των Συνέδρων το νέο διεκδικητικό πλαίσιο που θα
αποτελεί και το αντικείμενο διαπραγματεύσεων, το επόμενο διάστημα, με την Πολιτική Ηγεσία.
Γ. Εκδόθηκε Ψήφισμα στο οποίο αποτυπώθηκε το νέο Πλαίσιο Δράσης της προσεχούς περιόδου.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΑΝ Ο.Α.Ε.Δ.
ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΙΑΙΟ-ΙΣΧΥΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σε μια εποχή που η ανεργία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και οι απαιτήσεις των πολιτών και κυρίως των
ανέργων είναι πολλαπλές και πιο επιτακτικές, ο ΟΑΕΔ, λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχει, καλείται να
αποδείξει, όσο ποτέ άλλοτε, ότι παραμένει το τελευταίο και ασφαλέστερο καταφύγιο του αδύναμου πολίτη που
αναζητεί απεγνωσμένα ελπιδοφόρες λύσεις στα προβλήματά του.
Για να γίνει αυτό επιβάλλεται άμεση και ριζική ενίσχυση των πολιτικών και προγραμμάτων για την Ασφάλιση
της Ανεργίας, την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης. Επιβάλλεται
δηλαδή να υπάρχει ένας ΟΑΕΔ:
Δημόσιος, με διατήρηση αντικειμένων και δράσεων που από τη φύση τους και από τις επιταγές του
Συντάγματος ανήκουν στον έλεγχο του Κράτους (Απασχόληση, Ασφάλιση, Εκπαίδευση),
Ενιαίος , με άμεσο έλεγχο όλων των αντικειμένων και δράσεών του από τον Μητρικό Οργανισμό και
υπαγωγή όλων των Υπηρεσιών του στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Ανταγωνιστικός, με άμεση εφαρμογή στη λειτουργία του, της σύγχρονης τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας.
Με δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα τα παραπάνω, διεκδικούμε:
● Άμεση ενίσχυση του Οργανισμού με προσωπικό.
Με δεδομένα:
Την ανεργία να μην έχει προηγούμενο και να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.
Το προσωπικό του Οργανισμού να έχει αποδεκατιστεί λόγω συνταξιοδότησης και να προβλέπεται ότι
θα μειωθεί έτι περαιτέρω.
Τις δράσεις και τα αντικείμενα του ΟΑΕΔ, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, συνεχώς να
διευρύνονται και να εξειδικεύονται με τις νέες τεχνολογίες.
Τον αριθμό των πολιτών που επισκέπτονται τον ΟΑΕΔ να έχει αυξηθεί και συνεχώς να αυξάνεται,
λόγω της έκρηξης της ανεργίας,
Τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους (κυρίως της πρώτης γραμμής) να έχουν φτάσει στα όριά τους
αφού καλούνται να παράγουν έργο 10πλάσιο από αυτό που παρήγαγαν μέχρι σήμερα, θεωρούμε
αδιανόητο η Πολιτική Ηγεσία να συνεχίζει να αδιαφορεί για τη λύση του προβλήματος.
1
Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ, αφού οι προγραμματισμένες μετατάξεις από άλλους Φορείς δεν φαίνεται
να υλοποιούνται, την εξαίρεση του ΟΑΕΔ από τον περιορισμό των προσλήψεων (1/10) και την
ενίσχυσή μας με προσωπικό.
● Καμία εκχώρηση αρμοδιοτήτων ή αντικειμένων σε άλλους Φορείς που παραδοσιακά
ανήκουν στον ΟΑΕΔ.
Π.χ. Σκέψεις του τύπου «..Αφού δεν έχετε πολύ προσωπικό θα σας απαλλάξουμε από το ΔΛΟΕΜ και θα το δώσουμε
..εκεί ή ..αλλού», θα μας βρει αντίθετους, δεδομένου ότι τα αιτήματά μας είναι να ενδυναμωθεί ο
Οργανισμός με προσωπικό και σύγχρονη τεχνολογία και όχι να αποδυναμωθεί από αντικείμενα, με
όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί, μελλοντικά, να φέρει αυτό.
● Καμία συγχώνευση του Ο.Α.Ε.Δ. με άλλους Οργανισμούς.
Η ιδιαιτερότητα, η ποικιλία και η πληθώρα των αντικειμένων τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, το
μέγεθός του καθώς και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας που ακόμα τον ταλαιπωρεί και τον καθιστά έναν
δυσκίνητο Οργανισμό, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, ούτε για σκέψεις, συγχωνεύσεώς του με άλλους.
● Να είναι διαρκής η Εκπαίδευση του Προσωπικού στις νέες δράσεις και τεχνολογίες του ΟΑΕΔ .
Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα προγράμματα, οι αυξημένες ευθύνες και κυρίως οι απαιτήσεις των
πολιτών για μια γρήγορη, αξιόπιστη και αξιοπρεπή συναλλαγή, επιβάλλουν οι υπάλληλοι του
Οργανισμού μας να είναι διαρκώς καταρτισμένοι και ενημερωμένοι.
● Σύγχρονο μηχανογραφικό Δίκτυο που να καλύπτει όλες της Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
καθώς και ηλεκτρονική διασύνδεση του Οργανισμού με άλλους Φορείς.
Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση, πρωτίστως του πολίτη αλλά και των υπαλλήλων του
Οργανισμού, στις μεταξύ τους συναλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας, πρέπει άμεσα να
εκσυγχρονισθεί το υπάρχον μηχανογραφικό δίκτυο και κυρίως να επιτευχθούν άμεσα οι ηλεκτρονικές
συνδέσεις με τους Φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στην ολοκλήρωση των συναλλαγών με
τους συναλλασσόμενους.
● Απλούστευση και εναρμονισμό των διαδικασιών στις νέες τεχνολογίες για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Σε μια εποχή που και το τελευταίο σπίτι διαθέτει σύνδεση στο Ιντερνετ είναι αδιανόητο, για απλές
συναλλαγές, που μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά, να ταλαιπωρείται ο πολίτης επισκεπτόμενος
τις Υπηρεσίες μας.
Διεκδικούμε, άμεσα, γι αυτό το θέμα να εξευρεθούν λύσεις ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο
των πολιτών όσο και των υπαλλήλων.
● Καμία μετακίνηση υπαλλήλου χωρίς προηγούμενη και αιτιολογημένη απόφαση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
● Τέλος στην Αθηνοκεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ με άμεση αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
● Άμεση στέγαση σε σύγχρονα κτίρια, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές, Υπηρεσιών μας
που σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
● Να εξασφαλιστεί η υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
● Στήριξη της Δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Καμία περεταίρω μείωση των αποδοχών μας, με παράλληλη διεκδίκηση, μέσω της
ΑΔΕΔΥ, εν όψει του ενιαίου μισθολογίου ώστε να αρθούν επιτέλους οι μισθολογικές
ανισότητες και η προνομιακή μεταχείριση υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια με μας
δημοσιοϋπαλληλική οικογένεια.
2. Επιστροφή των χρημάτων που μας παρακρατούνται από τα έξοδα κίνησης και την
αμοιβή ελέγχων, δεδομένου, όπως παραδέχτηκε κι ο Υπουργός στην τοποθέτησή του, οι
παροχές αυτές δεν είναι επιδόματα αλλά αντιπαροχή για συγκεκριμένο έργο που παράγουμε.
(Γνωρίζουμε στους συναδέλφους ότι για το συγκεκριμένο θέμα η Ομοσπονδία ήδη έχει
προσφύγει δικαστικά στο ΣτΕ και αναμένουμε εκδίκαση)
3. Διατήρηση των κεκτημένων (υπερωρίες, ενίσχυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας).
4. Ίση μεταχείριση των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, από πλευράς εποπτεύοντος Υπουργείου
Εργασίας, σε σχέση με υπαλλήλους των άλλων Οργανισμών, με άμεση θεσμοθέτηση του
Οικονομικού Κινήτρου.
5. Ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
2
6. Καταβολή σε όλους τους υπαλλήλους, που εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχων, του
ποσού που αντιστοιχεί σε 12 επισκέψεις, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος
όλων συνολικά των προγραμμάτων.
7. Τροποποίηση της ΥΑ ώστε να αυξηθεί το επιτρεπόμενο μέχρι σήμερα όριο των
12 ελέγχων σε 16.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι σύνεδροι του 28ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. με ψήφισμά τους αποφάσισαν
τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Εμείς οι εκπρόσωποι του 28ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ που συγκεντρωθήκαμε
σήμερα, 7-7-2011, στο ξενοδοχείο ΄΄GOLDEN AGE΄΄, εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:
Διεκδικούμε:
1. Άμεση ενίσχυση των Υπηρεσιών Πρώτης Γραμμής του Οργανισμού με μόνιμο προσωπικό, μέσω
μετατάξεων.
2. Απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα σχετικά με τις
μετακινήσεις (μεταθέσεις ή αποσπάσεις) των συναδέλφων. Καμία εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.
3528/07 που παρακάμπτει τα Υ.Σ.
3. Ενιαίες εργασιακές σχέσεις στον ΟΑΕΔ, με άμεση μονιμοποίηση των συναδέλφων μας αορίστου
χρόνου.
4. Καμία συγχώνευση του ΟΑΕΔ με άλλους Οργανισμούς.
5. Άμεση επιστροφή, χωρίς δικαστική διεκδίκηση, των μέχρι σήμερα κρατήσεων από τα Έξοδα
Κίνησης και της Αμοιβής Ελέγχων ΛΑΕΚ, μετά την αποδοχή του Υπουργού, της άποψης της
Ομοσπονδίας, ότι δεν είναι επιδόματα.
6. α. Άμεση κατάργηση των «Μνημονίων Στήριξης και του Μεσοπρόθεσμου»
β. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί (εργαζόμενοι του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Συνταξιούχοι, Άνεργοι
και Νέα Γενιά) και δημιουργούμε ένα πλατύ και ενωτικό μέτωπο για να αποσυρθούν τα αντιλαϊκά
μέτρα της Κυβέρνησης και της Τρόικας, που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και εξαθλίωση την
Ελληνική κοινωνία και μας γυρίζουν πίσω σε ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα.
γ. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ενάντια στις απολύσεις και την
αύξηση του ορίου απολύσεων, στη μείωση των αποζημιώσεων, στην κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στις μειώσεις του βασικού μισθού για τους νέους
κάτω των 25 ετών, στις συμβάσεις μαθητείας για τους νέους με το 80% του βασικού μισθού.
7. Δημιουργούμε σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης με τους ανέργους και διεκδικούμε μαζί:
· Επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης Ανεργίας και αύξηση των επιδομάτων.
· Πολιτικές απασχόλησης και χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ σταθερών θέσεων εργασίας και όχι
χρηματοδότηση των εργοδοτών για μείωση του κόστους εργασίας.
· Άμεση εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου με αυτόματη κατάργηση μισθολογικών ανισοτήτων στην
δημοσιοϋπαλληλική οικογένεια.
Μορφές Πάλης:
· Αναζήτηση νέων μορφών αγώνα, πέρα από την αυτονόητη συμμετοχή στις απεργίες ή στάσεις της ΑΔΕΔΥ.
· Συνεχής ενημέρωση από τα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
·Γενικές συνελεύσεις άμεσα ανά Ένωση ή και πόλη με στόχο την υιοθέτηση νέων μορφών αγώνα.
7. Διεκδίκηση όλων των παραπάνω με όλες τις μορφές δράσης (παραστάσεις, στάσεις εργασίας και
απεργίες) για την υλοποίηση των οποίων εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...