ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1971
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΤΗΛ. 9989.646 – FAX 9942714,
email: peyoaed@oaed.gr
Α Θ Η Ν Α

                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.  285/22-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τις διευκρινιστικές οδηγίες που απεστάλησαν πρόσφατα από τη Δ/νση Συντονισμού στα ΚΠΑ αναφορικά με την εφαρμογή του αρ. 34 του Ν. 4554/2018 ως προς τους εγγεγραμμένους ανέργους, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις αντιδράσεις (που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως την απειλή υποβολής μήνυσης) επιτυχόντων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, ανέργων συνανθρώπων μας, των οποίων τις κάρτες καλούνται να διαγράψουν οι συνάδελφοι μας στα ΚΠΑ, εξαιτίας μη δηλωθείσας, προϋπάρχουσας κατάρτισης. Δυστυχώς, αλλά η προσδοκία μιας εργασίας για λίγους μήνες έρχεται αντιμέτωπη με την υποχρέωση να διαγραφούν οι κάρτες όσων “αποσιώπησαν” – όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο- τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την “λαιμητόμο” του αποκλεισμού τους από τις προσφερόμενες θέσεις των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Όλοι αυτοί οι συνάνθρωποί μας καλούνται να υποβάλουν ένσταση στη Δ/νση Συντονισμού καθώς και στη Δ/νση Απασχόλησης, προκειμένου αυτές οι ενστάσεις να εξεταστούν  από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, την ίδια στιγμή που οι συνάδελφοι στα ΚΠΑ δεν γνωρίζουν εάν πρέπει να προχωρήσουν στην κάλυψη των θέσεων με τους επιλαχόντες του πίνακα κατάταξης.

Καλό είναι, επίσης, να μη λησμονούμε ότι συχνά οι άνεργοι δεν ανήκουν σε εκείνη την  κατηγορία των ηλεκτρονικά εγγράμματων συμπολιτών μας, προκειμένου να τους αποδίδεται η πρόθεση της “αποσιώπησης”, αφού πολλές φορές τις ανανεώσεις των καρτών τους ηλεκτρονικά πραγματοποιούν τρίτοι. Συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι έγιναν κοινωνοί της ενημέρωσης που είχε αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές καρτέλες τους, αναφορικά με την υποχρέωσή τους να δηλώσουν στα κατά τόπους ΚΠΑ  τη συμμετοχή τους  σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Καλούμε  τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ να μεριμνήσει για τις  απαιτούμενες βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου,   προκειμένου να μην προβάλλεται η εικόνα ενός Οργανισμού που προτάσσει ένα άκαμπτο γραφειοκρατικό πρόσωπο, αντί της προτεραιότητας  στην ανακούφιση των ανέργων συμπολιτών μας, που εν τέλει είναι και η αποστολή του.  

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...