ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΝΝ HELLAS

 
   


1971

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ

ΤΗΛ.  2109989.646 – FAX 9942714

www.peyoaed.gr ,email peyoaed@oaed.gr

Α Θ Η Ν Α

 

                             Αθήνα, 31 Ιουλίου  2017   

     Α.Π. 166

Ενημέρωση προς τα μέλη μας για το ομαδικό συμβόλαιο με την ΝΝ Hellas

Συνάδελφοι,

Η ΠΕΥ ΟΑΕΔ, όπως κοινοποιήθηκε με  προηγούμενη ανακοίνωση,  προχώρησε σε συμφωνία με την ΝΝ HELLAS για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών της, με στόχο την παροχή ποιοτικών νοσοκομειακών  και εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών. Μετά από συμφωνία της ΠΕΥ ΟΑΕΔ με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, το συγκεκριμένο συμβόλαιο αποκτά πλέον πανελλήνια κάλυψη και υπάρχει η δυνατότητα να συμβληθούν υπάλληλοι του ΟΑΕΔ από όλη την Ελλάδα. Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας ΝΝ.    

Για την διενέργεια οποιασδήποτε διαγνωστικής εξέτασης ή νοσοκομειακής χρήσης μέσω του συμβολαίου απαιτούνται η αναφορά του αριθμού συμβολαίου και η ταυτόχρονη απόδειξη της ταυτότητας του ασφαλισμένου μέσω δημοσίου εγγράφου (π.χ. ΑΔΤ ). Ο αριθμός του ομαδικού μας συμβολαίου με την ασφαλιστική εταιρεία NN HELLAS είναι ο ΟΑ 3922.

Σε περίπτωση που μεταβληθεί η κατάσταση οποιουδήποτε συναδέλφου (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, αφαίρεσης εξαρτώμενου λόγω ηλικίας 20 ετών ή 25 ετών σε περίπτωση φοίτησης, ένταξης νέου εξαρτώμενου μέλους) υπάρχει η υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης: της ΠΕΥ ΟΑΕΔ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του ΟΑΕΔ και της NN HELLAS προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Εντός του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από τους εξειδικευμένους συμβούλους της ασφαλιστικής εταιρείας προκειμένου: Α) να δοθούν διευκρινήσεις για το συμβόλαιο και να απαντηθούν σχετικές ερωτήσεις των μελών και Β) να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων και ορισμός δικαιούχων) και να επιδοθούν οι κάρτες ασφάλισης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον ασφαλιστικό σύμβουλο κ. ΝΙΑΟΥΝΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟ στο 2108763400, 6942942904 και στο email Manoysos.Niaounakis@nnadvisors.gr.

Συνημμένα αποστέλλονται 1) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 2) έντυπο με τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και 3) έντυπο με επιπλέον παροχές.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ           Γ.ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...