Πλήρωση θέσεων ευθύνης στον ΟΑΕΔ

ΠΕΥ ΟΑΕΔ                                                                                                                                Δευτέρα, 3/4/2017

                                                                                                                                Α.Π. 120

                                                            Προς: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                                                            Κοιν/ση: 1) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

                                                                       Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                                                           2) ΟΑΕΔ

Θέμα: Πλήρωση θέσεων ευθύνης στον ΟΑΕΔ

Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη διεξαγωγή της  προηγούμενης διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων, Διευθυντών και Γενικών  Διευθυντών στον ΟΑΕΔ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010.  Από τότε, και ενώ πολλά έχουν διαφοροποιηθεί στις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης,  η κάλυψη των κενών θέσεων στον ΟΑΕΔ πραγματοποιείται μέσω της αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το «ευ αγωνίζεσθαι» και η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων σε μια προκαθορισμένη και θεσμοθετημένη διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον, στο άρθρο 29 του Ν.4369/2016  προβλέπεται με σαφήνεια η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων, χωρίς ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, να έχει προχωρήσει η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Ορμώμενοι από τις παραπάνω επισημάνσεις μας,  αιτούμαστε την επίσπευση των  διαδικασιών  κρίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατική   αξιοποίηση  όλου του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προσόντων των υπαλλήλων, μέσα από μία διαγωνιστική διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια. 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...