Ψηφισμα 34ου Συνεδρίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ σχετικά με την απεργία /αποχή από την αξιολογηση

Συνάδελφοι,

Το 34ο Συνεδριο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, αφού συζήτησε διεξοδικά για το θέμα της επιχειρούμενης αξιολόγησης και της απεργίας αποχής που έχει προκηρύξει τόσο η ΑΔΕΔΥ όσο και η Ομοσπονδία, αποφάσισε τη δυναμική συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση με το σκεπτικό ότι με την αντισυνταγματική τροπολογία που ψηφίστηκε επιχειρείται η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, η επιβράβευση της απεργοσπασίας και η τιμωρία δια νόμου των απεργών. Επιχειρείται η διάσπαση των εργαζομένων, με τα “καλά” παιδιά που θα συμμετέχουν στην ψευδεπίγραφη αξιολόγηση και τα ‘κακά” που δεν θα υποκύψουν σε εκβιασμούς και απειλές.

Το 34ο Συνέδριο δηλώνει τη βούληση των υπαλλήλων να συμμετέχουν σε μια αξιολόγηση που θα προάγει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

Με τον νόμο που ισχύει σήμερα για την αξιολόγηση δεν δίνεται καμιά τέτοια δυνατότητα.

Ειδικά για τον Οργανισμό μας:

Δεν υπάρχει Οργανόγραμμα αφού το υφιστάμενο, κατά κοινή ομολογία, είναι απαρχαιωμένο και το νέο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχουν ούτε περιγράμματα θέσεων και καθήκοντα υπαλλήλων, ενώ κρίσεις προισταμένων έχουν να γίνουν από το 2010. Ποιος θα αξιολογήσει ποιον και με ποια αντικειμενικά κριτήρια, σ ένα Οργανισμό που η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι τεράστια σε σχέση με τον όγκο εργασίας, σ έναν οργανισμό που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και “όλοι κανουν απ όλα” για να μπορούν να διεκπαιρεωθούν οι εργασίες!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση με ενότητα και αποφασιστικότητα, να μην επιτρέψουν εκβιασμούς και να μη δεχθούν εκβιασμούς από κανέναν.

Καλούμε τους συναδέλφους προισταμένους/Διευθυντές να αποφύγουν με θάρρος και αποφασιστικότητα τη συμμετοχή τους σε μια ψευδεπίγραφη/μονομερή αξιολόγηση που καταργεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και θέτει εν αμφιβόλω τον ίδιο τον νόμο που θέλει τη συμμετοχή του αξιολογούμενου στην αξιολόγηση. Όπως προκύπτει εξάλλου από τις τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις Πανεπιστημιακών καθηγητών και δικηγόρων «η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων».

Κανένας κρίκος της αλυσίδας δεν πρέπει να σπάσει. Η ενότητα των εργαζομένων είναι αυτή που θα καταργήσει τις απειλές και τον εκβιασμό και δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή ενός ακόμα νομοθετικού εκτρωματος για την δήθεν αξιολόγηση.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους χωρίς φόβο να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής ανά υπηρεσία και να την αποστείλουν στην Ομοσπονδία , με email omosp.ypal@oaed.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...