ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ !

 28 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ !

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τις εξελίξεις στα οικονομικά της χώρας με

κύριο χαρακτηριστικό την απεγνωσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει χρήματα για να πληρώσει

ακόμη και τους ίδιους τους μισθούς μας και τις συντάξεις.  Στα πλαίσια αυτής της απόγνωσης, η κυβέρνηση

έβαλε χέρι και στα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΑΕΔ, τα οποία προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων

και εργοδοτών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατά της ανεργίας, χορήγηση επιδομάτων κ.λπ.

Η προσπάθεια αρπαγής ξεκίνησε με πρόταση η οποία προέβλεπε με απόφαση του Δ.Σ. τα ταμειακά

διαθέσιμα του ΟΑΕΔ να κατατεθούν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και να χρησιμοποιηθούν άμεσα

από το κράτος, μετατρεπόμενα σε κρατικά repos με επιτόκιο 2,5%.  Η πρόταση απορρίφθηκε από το Δ.Σ. του

ΟΑΕΔ διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την «ασφάλεια» της επένδυσης και τα διαθέσιμα αυτά

υπήρχε κίνδυνος να κουρευτούν ή να χαθούν (PSI, Χρηματιστήριο).

Στη συνέχεια η κυβέρνηση, αυξάνοντας την πίεση, με Υπουργική Απόφαση επέβαλε την υποχρεωτική

κατάθεση των διαθεσίμων των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στην

Τράπεζα της Ελλάδος και τη δυνατότητα να μπορούν αυτά να μετατραπούν σε repos.  Η ύπαρξη της

Υπουργικής Απόφασης και η πίεση της κυβέρνησης για τα διαθέσιμα του Οργανισμού έφερε το θέμα εκ νέου

στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εκτός ημερήσιας διάταξης .  Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, αποφασίστηκε κατά

πλειοψηφία και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του ενός εκ των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, να

κατατεθούν 120 εκατομμύρια ευρώ (!) στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μετατραπούν σε repos με 2,5%

επιτόκιο, παρουσιάζοντας την κίνηση αυτή προσχηματικά ως επένδυση.

Μέρες μετά, επαναλαμβάνοντας την πρωτοφανή αντιδημοκρατική τακτική της, η σημερινή

«φιλολαϊκή» κυβέρνηση προχώρησε σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να υφαρπάξει εκ νέου από τους

Δημόσιους Οργανισμούς, τους Δήμους και τις Περιφέρειες και την τελευταία, λιγοστή ρευστότητα, στερώντας

από τους φορείς τον αναδιανεμητικό, αυτόνομο χαρακτήρα τους και την τελευταία ρανίδα αξιοπρέπειας που

τους απέμεινε. Με την Π.Ν.Π. υφαρπάζονται ακόμα 50 εκατομμύρια από τα ταμειακά διαθέσιμα του

ΟΑΕΔ και αυτή τη φορά δεν παρουσιάζεται ούτε προσχηματικά ως επένδυση η απολυταρχική τακτική της

κυβέρνησης, αλλά πλέον ξεκάθαρα διαμηνύουν ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η

πληρωμή της δόσης προς τους δανειστές, εξαντλώντας τις δυνατότητές της «Πρώτη Φορά Αριστερά»

κυβέρνησης στα ανέξοδα ιδεολογήματα και τα ανούσια τσιτάτα της δήθεν αξιοπρέπειας μέσω της

διαπραγμάτευσης.

Για να καταλάβουμε όλοι τι επιπτώσεις έχει η στέρηση, ειδικά από τον ΟΑΕΔ των ταμειακών

διαθεσίμων του, ύψους συνολικά 170 εκ. ευρώ, πρέπει να εστιάσουμε στα εξής:

· ΟΑΕΔ σημαίνει ένας ενιαίος Δημόσιος Οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί σε όφελος της κοινωνίας και

των ανέργων. Η έννοια του Δημόσιου Οργανισμού δεν εξαντλείται στη νομική μορφή, αλλά στον τρόπο

πραγματικής λειτουργίας και στην ωφελιμότητα που μπορεί τελικά να προσδώσει στην κοινωνία με

την πλήρη αξιοποίηση όλων των πόρων που διαθέτει, ανθρώπινων και οικονομικών. Χωρίς ταμειακά

διαθέσιμα ο ΟΑΕΔ καταρχήν κινδυνεύει να τεθεί σε αδυναμία πληρωμής των ταμείων ανεργίας και

των υπολοίπων παροχών προς τους ανέργους για άγνωστο χρονικό διάστημα, με συνέπειες

καταστροφικές για την κοινωνική συνοχή. Θα τεθεί σε αδυναμία πληρωμής των επιδοτούμενων

προγραμμάτων απασχόλησης προς τις επιχειρήσεις για άγνωστο χρονικό διάστημα, με άμεσες

συνέπειες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση των εργαζομένων τους αλλά και στην

επιβίωση των ιδίων των επιχειρήσεων.

· Τα γρήματα του Οργανισμού δεν προορίζονται ούτε για επένδυση, ούτε για δανεισμό. Τα χρήματα που

διαθέτει ο ΟΑΕΔ είναι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, μεγάλος μέρος των οποίων μάλιστα,

έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικός δανεισμός από το ΙΚΑ (οφείλει 10 δις στον ΟΑΕΔ)

αφήνοντας έκθετους 1,5 εκ. ανέργους. Αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο ΟΑΕΔ έχει χρήματα για επένδυση

πρέπει να παροτρύνει τη νέα Διοίκηση να τα επενδύσει άμεσα στους ανέργους, σχεδιάζοντας και

υλοποιώντας προγράμματα ανακούφισης και εύρεσης εργασίας και συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά και

συντονισμένα στην αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κρίσης». Ο ΟΑΕΔ θα καταστεί ανίκανος να

αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και να ανταποκριθεί στο ρόλο του, θέτοντας εαυτόν σε

αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση της ίδιας της υπόστασής του και κινδυνεύοντας πλέον με απαξίωση

και τελικά με λουκέτο.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι η στέρηση των ταμειακών διαθεσίμων από τον

ΟΑΕΔ αποτελεί τεράστιο λάθος με καταστροφικές συνέπειες για τους ανέργους, τις επιχειρήσεις, την

κοινωνική πρόνοια και για το μέλλον του ίδιου του Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην

αντιμετώπιση της ανεργίας και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της «Ανθρωπιστικής Κρίσης».

Η ΔΑΚΕ στέκεται απέναντι στη λογική της υφαρπαγής χρημάτων του ΟΑΕΔ και καταδικάζει την

ύπαρξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θεωρώντας ότι τα χρήματα αυτά που υφαρπάχθηκαν

κινδυνεύουν να μην επιστραφούν ποτέ στον Οργανισμό.

Ο ΟΑΕΔ είναι ο τελευταίος Οργανισμός στον οποίο θα έπρεπε να ζητηθεί να «δώσει» τα ταμειακά

διαθέσιμά του.

Τα ταμειακά διαθέσιμα πρέπει να κατευθυνθούν στη δημιουργία Νέων Προγραμμάτων για νέες

σταθερές θέσεις εργασίας, Νέων Κοινωνικών Επιδομάτων που θα αφορούν στο σύνολο των ανέργων της

χώρας μας. Η οικονομική αυτοτέλεια του Οργανισμού είναι στοιχείο απαραίτητο για το παρόν και το

μέλλον του Οργανισμού, για το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων, για την ελπίδα των ανέργων και

των επιχειρήσεων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...