2.000 υπάλληλοι του ΟΑΕΔ βαδίζουν στην ανεργία

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας, που θα συνδιαχειρίζεται ποσά ύψους 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο στο κομμάτι της απασχόλησης, θα προχωρήσει από το προσεχές καλοκαίρι η κυβέρνηση, με ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού του Οργανισμού κατά 2.000 άτομα.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της τρόικας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ι», με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη, από τον οποίο ζήτησαν επιτακτικά το θέμα της συμμετοχής ιδιωτών στις πολιτικές απασχόλησης, ώστε να είναι πιο άμεση η αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπεται ο ΟΑΕΔ να αναλάβει τις «παθητικές πολιτικές απασχόλησης», όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας, τα οικοδομικά επιδόματα κ.ά.

Το κομμάτι των «ενεργητικών πολιτικών», όπως προγράμματα κατάρτισης, προγράμματα εξατομικευμένης απασχόλησης, καθώς και προγράμματα κατάρτισης θα τα αναλάβουν πιστοποιημένα κέντρα όπως ΙΕΚ και εταιρείες προώθησης της απασχόλησης, που θα επιδοτούνται για το σκοπό αυτό.

Το κομμάτι της μαθητείας θα περάσει στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς υποστηρίζεται ότι ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να έχει τεχνικά λύκεια και σχολές μαθητείας, οι οποίες πρέπει να διασυνδέονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η τρόικα άσκησε ιδιαίτερες πιέσεις να τεθεί το θέμα της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ στα άμεσα μέτρα. Αλλά προκρίθηκε η αναδιάρθρωση των άλλων δύο οργανισμών -της Εργατικής Κατοικίας και Εστίας- ώστε να υπάρξει μεταβατική περίοδος να συσταθεί ο νέος φορέας Κοινωνικής Πολιτικής, που θα αντικαταστήσει μέρος των παραπάνω καταργημένων οργανισμών. Γι’ αυτό, εξάλλου, πέρασε το κομμάτι των υποχρεώσεων των παραπάνω οργανισμών στον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις όποιες εκκρεμότητες προκύψουν το επόμενο εξάμηνο, μέχρι η επιτροπή που έχει οριστεί να ολοκληρώσει την εκκαθάριση.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ που θα θέσει σε καθεστώς εφεδρείας μέρος του προσωπικού από τα 1.400 άτομα της Εργατικής Κατοικίας και Εστίας που θα κριθούν πλεονασματικοί στο νέο φορέα, καθώς και 2.000 περίπου εργαζόμενους του Οργανισμού Απασχόλησης, που δεν θα έχουν πλέον αντικείμενο.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει το μονοπώλιο στις πολιτικές απασχόλησης, πρακτική που έχει καταργηθεί εδώ και μερικά χρόνια στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι όποιες προσπάθειες αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από το 1996 που τέθηκε για πρώτη φορά θέμα και μετέπειτα, απέτυχαν. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από το 1998 μέχρι το 2010, όχι μόνο δεν αυξήθηκε η απασχόληση, αλλά αντιθέτως μειώθηκε σημαντικά. Ενώ κάποιοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καυτό χρήμα που ρέει από τα προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδιάζεται η επανεξέταση ορισμένων επιδομάτων, όπως, για παράδειγμα, αυτών που δίνονταν σε περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας, σε βιομηχανίες που κλείνανε, για αρκετά χρόνια, και σε ποσά πολύ υψηλότερα από το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι άνεργοι.

Ραγδαία ανάπτυξη

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητείται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε από φορείς και δράσεις που δεν υπάρχει απορροφητικότητα να διοχετευτούν στον ΟΑΕΔ και σε δράσεις υπέρ της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, δεν αποκλείεται και η εισαγωγή εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων στην καταβολή του επιδόματος, αφού με συνεχώς μειούμενα κονδύλια -όχι μόνο λόγω μνημονίου αλλά και λόγω μείωσης των καταβαλλόμενων εισφορών και δραματικά αυξανόμενη ανεργία, τα περιθώρια χειρισμών από το αρμόδιο υπουργείο είναι περιορισμένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...